Kleding Management PBM

KMS - PBM - E business

In het voorjaar van 2013 zijn de eerste concrete stappen gezet voor de ontwikkeling van een nieuw portaal ten behoeve van het beheer van de Persoonlijke Beschermings Middelen.

Dit kleding management systeem is zeer gebruiksvriendelijk en uitgebreid in zijn mogelijkheden. Er kunnen verschillende niveau’s worden gedefinieerd, waardoor er duidelijk een functiescheiding in kan worden aangebracht en waarbij er constant goed zicht is op de actuele stand van zaken; met name het nog te besteden saldo is voor de eindgebruiker altijd up-to-date en duidelijk in beeld. Uiteraard wordt een geplaatste bestelling automatisch verwerkt in uw orderadministratie. Meer informatie over het Kleding Management Systeem vindt u in het portfolio.

Scroll Up