e-HWT / Bank

e-Hardware - bank

Medio april dit jaar hebben we melding gedaan van de ontwikkeling van ons nieuwe product e-HWT / Bank. Met deze software wordt de mogelijkheid geboden om direct en automatisch de bankbetalingen te verwerken in e-HardWare Trade. Een enorme tijdwinst bij de registratie van uw bankafschriften.

Inmiddels draait deze module zo’n 6 weken in de praktijk, zijn de resultaten uitvoerig geanalyseerd en is er aanvullend in een grote omgeving een workbench uitgevoerd. De software levert in de praktijk een enorme efficiëntie slag op bij de (soms dagelijkse) handmatige verwerking van de bank betalingen. e-HWT / Bank is vanaf dit moment beschikbaar en kan bij de installatie van de nieuwe versie van e-HardWare Trade worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over deze functionaliteit kunt u contact opnemen met Martin Overduin. Er is documentatie beschikbaar; op uw verzoek sturen wij u die graag toe!

Scroll Up